کوره شعله زمین

1. گاز ورودی گاز روکش دار

2. شعله های چدنی سنگین

3. مجهز به 4 کشتی جنگی استاندارد

4. تنها اجاق گاز شاسی موجود در بازار

5. محافظ شعله بیکار (نخ بسته)

6. مناسب برای استفاده گاز یا مایع در مناطق شهری (کپسول)

7. بدنه داخلی و خارجی به طور کامل در صفحات و صفحات فولادی 40 * 40 پیچیده نشده است (304)