مولد آب جوش

1.مجهز به سنسور قطع گاز
2.مجهز به ترموکوپل و فندک
3.مجهز به فیلتر آب (رسوب)
4. بدنه و شاسی را به طور کامل جدا نکنید (304)
5. اتصال به آب شهری و شارژ خودکار آب مخزن
6 .مجهز به ترموستات جهت کنترل و نمایش دمای آب
7. مجهز به شیر 2 شیر تخلیه و تخلیه رسوب و واشر
8. طراحی ارگونومیک دستگاه با قابلیت مونتاژ در زمان سرویس
9. دوجداره با 5 سانتی متر حرارتی عایق (برای جلوگیری از اتلاف انرژی)
10. اتصال مخزن و سرسره های داغ با آب برنج، لایه های معدنی در محیط مشعل را تقویت می کند تا قدرت بیشتری دریافت کند.